جلال فیاضی در خصوص رفتارهای رئیس جمهور آینده برای کاهش فشارهای بین المللی، گفت: رئیس جمهور آینده باید در مسائل بین المللی از هرگونه نگاه سازش کارانه پرهیز کند.

وی ادامه داد: رئیس دولت باید با دیدگاه واقع گرایانه موجب کاهش فشارها در عرصه بین المللی و جهانی شود.

رقابت انتخاباتی بدون حضور احزاب

وی با اشاره به فصل مشترک انتخابات ریاست جمهوری این دوره با انتخابات سال های گذشته، بیان کرد: فصل مشترک انتخابات ریاست جمهوری این دوره  با انتخابات قبلی در این است که سال جاری نیز رقابت ها بدون احزاب بالغ و فراگیر سیاسی برگزار می شود که این امر مطلوب نیست.

وی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت آینده باید به مقوله نظام حزبی در رقابت سیاسی توجه کنند، ادامه داد: امسال برای نخستین بار انتخابات از حالت دو قطبی خارج شده و سه قطب سیاسی اصولگرا، اصلاح طلب و حامیان دولت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و این امر در حالی است که میزان تخریب کاندیداها نسبت به یکدیگر افزایش داشته است.

فیاضی افزود: تخریب نامزدهای انتخاباتی بیش از ارائه برنامه است و مسئله ای به جز حرف بر علیه کاندیداها شنیده نمی شود.

عضو هیئت موسس انجمن روزنامه نگاران مسلمان ایران با تاکید بر اینکه سازه تخریب بیش از گذشته افزایش یافته افزود: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط حساس کشور باید از تخریب و جدال بر علیه یکدیگر پرهیز کنند.

تعدد کاندیداها مردم را در انتخاب با مشکل مواجه می کند

این فعال سیاسی تصریح کرد: انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سطح بین المللی با اهمیت تر از گذشته است چرا که انر‍ژی هسته ای در مرحله حساسی است و دشمنان بیشترین فشارها را از طریق تحریم ها ایجاد می کنند.

مدیر مسئول سابق روزنامه قدس  در خصوص تعدد کاندیداها در عرصه انتخابات، گفت: در حال حاضر کاندیداهای بسیاری به عرصه انتخابات آمده اند و این تعدد حاصل رقابت فردی به جای رقابت حزبی است.

فیاضی تصریح کرد: تعدد کاندیداها ممکن است مردم را در انتخاب با مشکل مواجه کرده و انتخابات را به مرحله دوم بکشاند بنابراین کاندیداهایی که با دلسوزی و احساس تکلیف وارد عرصه شده اند اگر گمان می کنند که فرد دیگری صلاحیت بیشتری دارد باید انصراف دهند.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان رضوی  با اشاره به معیارهای یک رئیس جمهور اصلح تصریح کرد: یک رئیس جمهور اصلح باید به آرمان های نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی به طور جدی پایبند و ملتزم به اجرای قانون اساسی باشد.

رئیس جمهور قانون را فصل الخطاب بداند

وی ادامه داد: ضروری است رئیس جمهور آینده قانون را فصل الخطاب بداند و برنامه های خود را مطابق اسناد بالادستی تنظیم کند چرا که یک رئیس جمهور نباید برنامه هایی متفاوت و خارج از سند چشم انداز ارائه کند.

مشاور سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: رئیس دولت باید شاخصه های مربوط به سند چشم انداز را بررسی و برنامه ای ارائه کند تا شاخصه های سند چشم انداز تحقق یابد.

فیاضی بیان کرد: نزدیک بودن به مردم، پرهیز از ریخت و پاش ها، دور از اسراف بیت المال، اعتقاد به خرد جمعی، خود محور نبودن و مدیریت جهادی بخش دیگری از شاخصه های یک رئیس جمهور اصلح است.