فیاضی از کارشناسان مسائل هسته ای کشورمان در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفت و گو به بررسی سخنان مغرضانه اخیر آمانو در مورد پرونده هسته‌ای ایران و بی اثر بودن آن در پیشرفت انتخابات پر شکوه کشورمان پرداخت.

در این برنامه جلال فیاضی، کارشناس مسائل هسته ای با ذکر اینکه همه فعالیت های هسته ای ایران تحت نظارت آژانس است، گفت: در هیچ کدام از گزارش های آژانس مسئله فعالیت هسته ای در سایت پارچین گزارش نشده است اینکه دوباره تقاضای بازدید دارند امری مشکوک است.

وی عنوان کرد: ممکن است بخواهند سایتهای نظامی دیگر ما را نیز بازدید کنند و این خلاف ان-پی- تی است. در آژانس حفاظت از اطلاعات محرمانه کشورها ضعیف است و جمهوری اسلامی نسبت به نشر اطلاعاتی که در اختیار بازرسان قرار داده بارها اعتراض کرده است، نشر اطلاعات دانشمندان هسته ای ما موجب شد که شماری از آنها ترور شوند.

وی گفت: جمهوری اسلامی بعد از مدالیته ای که نحوه رابطه ایران و آژانس را مشخص کند شاید اجازه بازدید از پارچین را صادر کند اما آژانس در زمینه مدالیته کارشکنی می کند و آمانو تحت فشار قدرتهای بزرگ و رژیم صهیونیستی سخنان متضادی به میان می آورد.

وی با اشاره به مدالیته گذشته میان ایران و آژانس افزود: ایران به سوالات آژانس پاسخ داد اما آنها  ادعاهای جدیدی مطرح و کارشکنی کردند؛ اصولا آژانس به ابزار سیاسی قدرتها برای اعمال فشار به ایران تبدیل شده  و از مسیر کار حقوقی و فنی خارج شده است.

این کارشناس مسائل هسته ای در خصوص برخورد دوگانه آژانس گفت: مسئله قدرتهای بزرگ با ایران به دلیل مسائل هسته ای نیست، آنها اهداف دیگری را دنبال می کنند، پرونده هسته ای ابزاری برای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی است که گفتمانی مغایر با گفتمان غرب به جهان عرضه کرده است.

وی اظهار کرد: افکار عمومی دنیا آگاه هستند که 180 کشور دنیا می خواهند اسرائیل به ان-پی-تی بپیوندد، اما این رژیم توجهی به این خواست عمومی ندارد و البرادعی و آمانو در سفرهایی که به اسرائیل داشتند هیچ گاه موفق به بازدید از سایتهای هسته ای این رژیم نشدند.