یک کارشناس مسائل هسته ای با اشاره به اینکه حماسه سیاسی مردم ایران پشتوانه دولت یازدهم در ادامه مذاکرات هسته ای است، خواستار حضور پرشکوه مردم در انتخابات شد.

سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل هسته ای در مصاحبه با برنامه رویداد از رادیو گفت وگو به تبیین دیدگاه های خویش در مورد مداخلات غرب در پرونده هسته ای ایران و روند مقابله ایران با این اقدامات پرداخت.
وی در ابتدای این برنامه رادیویی خاطرنشان کرد: موضوعی که منجر به سیطره کشورهای غربی می شود تنها منحصر به آژانس انرزی اتمی نیست و این کشور ها در سایر تشکلهای بین المللی نیز ذی نفوذ هستند.
این کارشناس سیاسی ادامه داد: این نهادهای بین المللی بودجه عملیاتی خود را از دولت آمریکا می گیرند و به همین جهت تحت تاثیر سیاستهای امریکا هستند. بعنوان مثال ما و آژانس مسائل خود را در مدالیته اول حل کرده بودیم ولی آمریکائی ها یک شبهه در مورد لپ تاب مطرح کردند که باعث بدبینی آژانس شد.
فیاضی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که محرمانه ترین اطلاعات کشورهای عضو در اختیار سرویسهای اطلاعاتی آمریکا قرار می گیرد و این نفوذ آمریکائی بر آژانس منجر به خدشه دار شدن کارنامه این سازمان بین المللی خواهد شد.
وی افزود:تا کنون همه دبیر کل های آژانس اجازه حتی نزدیک شدن به تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی را نداشته اند و این رژیم اشغالگر حاضر نشده است که زیر بار آژانس برود که این، اعتبار آژانس را زیر سوال می برد.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: مجامع بین المللی باید مستقل عمل کرده و به توسعه صلح جهانی بیاندیشند ایران نسبت به این ساختارهای مغرضانه اعتراض دارد اما به افکار عمومی دنیا در مورد حقانیت جمهوری اسلامی ایران امیدوار است. گرچه روند پیشرفت پرونده هسته ای ایران کاملا موفقیت آمیز بوده است.
وی گفت: به دلیل روشن بودن وضعیت ایران و با توجه به حماسه ای که مردم در عرصه سیاسی خواهند داشت، مذاکره کنندگان دولت بعدی قدرت بیشتری برای دفاع از حقوق بین الملل ایران خواهند داشت.