احزاب و تشکلها سید جلال فیاضی با بیان اینکه ملاحظات ایران ناظر بر بازرسی از مراکز نظامی است، گفت: ما نمی‌توانیم مراکز امنیتی خود را در اختیار آژانس قرار دهیم چون آژانس نتوانسته اعتماد ایران را جلب کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجلال فیاضی کارشناس مسائل هسته ای در برنامه رادیو گفتگو با عنوان «رویداد» با اشاره به بحث مذاکرات هسته ای اظهار کرد: اگر مسائل و موضوعات هسته ای ایران، سیاسی نبود و تنها مبتنی بر مباحث فنی بود، تاکنون حل و فصل شده بود؛ چراکه ابعاد این پرونده بسیار واضح و روشن است.
فیاضی طرح مسائل ادعایی را ناشی از بهانه تراشی طرف مقابل عنوان کرد و گفت: مسائلی چون مطالعات ادعایی یا PMD بدون سند و مدرک مطرح می شود و تردیدی نیست که سایه مسائل سیاسی در این پرونده دخیل بوده است.
کارشناس مسائل سیاسی دلیل تاخیر در رسیدن به توافق را مبتنی بر طرح مسائل ادعایی و بی اساس خواند و تصریح کرد: از جمله مهم ترین مسائل پیش روی توافق، موضوع تحریم هاست؛ لغو تحریم ها پذیرفته شده ولی زمان این اتفاق مورد بحث است.
وی ادامه داد: سازو کارها در مورد لغو تحریم ها دارای یک زمان منطقی است و اگر قرار باشد تاریخی غیرمنطقی که عمدتا ناظر بر مسائل سیاسی است دخیل باشد، به نتیجه نخواهد رسید.
فیاضی با تاکید بر لزوم همزمانی لغو تحریم ها و اجرای توافق هسته ای، خاطرنشان کرد: به همین دلیل اعلام شده است که مباحث باید در سطح وزرا و در موضوع سیاسی دنبال شود و بنظر می رسد مسائل فنی حل و فصل شده باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: پروتکل الحاقی به موضوعات اعلام نشده ارتباط دارد و اگر قرار باشد این موضوعات اعلام نشده مورد بررسی قرار گیرد، سنگ روی سنگ بند نمی شود و طبیعی است که امکان همکاری های بین المللی وجود نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه ادعاها باید مستند باشد، گفت: ملاحظات ایران، ناظر بر بازرسی از مراکز نظامی است؛ ما نمی توانیم مراکز نظامی و امنیتی خود را در اختیار آژانس قرار دهیم چون آژانس نتوانسته اعتماد ایران را جلب کند.