پس از پایان این جلسه سید جلال فیاضی عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه ۲ ماه قبل از انتشار فراخوان المان های نوروزی بهار ۹۵ معاونت فرهنگی با گروه هایی در این خصوص مذاکره کرده است و این به معنا می باشد که افرادی از قبل از این فراخوان اطلاع داشتند لذا باید جلوی عقد قرارداد با کسانی که خارج از فراخوان با آنها مذاکره شده و یا با اطلاعات قبلی در فراخوان شرکت کرده اند گرفته شود، بنابراین ما از شهردار سوال کردیم که چه تمهیداتی برای جلوگیری از عقد قرارداد با این افراد شده است؟

وی افزود: معاون فرهنگی در شورای هماهنگی اعلام کردند که با این افرادعقد قرارداد بشود لذا ما تذکری دادیم و چون به آن جواب قانع کننده ای ندادند تذکر ما تبدیل به سوال شد.

فیاضی افزود: در سال ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب بیست و هشت روز، سی هفت روز، چهل و دو روز، پنجاه و دو روز، سی و پنج روز، سی روز و هجده روز برای ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره استقبال از بهار وقت اختصاص یافته بود اما برای بهار ۹۵ تنها چهارده روز در نظر گرفته شد که برای علت تاخیر انتشار آن برای اعضای شورای شهر مشخص گردد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: اگر شورای شهر در جلسه آتی از پاسخ شهردار در این خصوص قانع نشود اقدام قانونی بعدی استیضاح است که باید ۹ نفر از اعضاء آن را امضا کنند که من هنوز نمی دانم آیا در این شورا ۹ نفر پای برگ استیضاح شهردار را امضاء می کنند یا نه