«سید» جلال و اخلاق رسانهای

بعد از عملیات کربلای ۱۰در ارتفاعات گولان با کسب اجازه از شهید کیانی، خود را به عقبه جبهه رساندم تا در کنکور شرکت کنم. دعاهای مادر مستجاب شد تا به پابوس امام هشتم(ع) بروم و شدم دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد. وقتی جنگ تمام شد به خودم گفتم جنگ من تمام نشده است. باورم این بود که جبهه جدیدی فراروی ما گشوده شده است. معتقد بودم حالا وقت آن است تا فرهنگ جبهه را در قالب ادبیاتی جدید ارائه کرد. آن وقت بود که دست به قلم شدم و نوشتم. مدتی پای ثابت صفحه جبهه و جنگ روزنامه جمهوری اسلامی بودم.

از دیرباز عاشق روح سرکش شهید بزرگ اسلام نواب صفوی بودم. برای تدوین مقاله «یادکردی از چکادهای عصیانگر» با داماد این شهید بزرگوار آقای مهندس ضیایی آشنا شدم. این آشنایی موجب شد علاوه بر شناخت بیشتر از زوایای وجودی شهید نواب، همکار ایشان در حراست دانشگاه مشهد شوم و مدتی بعد با پیشنهاد مهندس ضیایی به دیدار «سید جلال فیاضی» رفتم. مدیرمسئول روزنامه قدس با گشادهرویی از من استقبال کرد و مسئولیت صفحه «حماسه مقاومت» را به من سپرد.

اعتراف میکنم تجربه چندانی در کار روزنامهنگاری نداشتم اما سیدجلال دستم را گرفت، تحملم کرد، معلمم شد، کار یادم داد و مسئولیت بیشتر و بیشتر، تا جایی که در کمتر از یک سال مسئول سه صفحه از روزنامه قدس شده بودم.  به جرئت میگویم اگر کسی به جز سیدجلال مدیریت این روزنامه را میداشت، قدس هیچ گاه نمیتوانست با روزنامه خراسان برابری کند اما هنر مدیریتی او موجب شد قدس از روزنامه با قدمتی چون خراسان پیشی بگیرد.

شاید تصور کنید این موفقیت مرهون کادر ورزیدهای بود که او در اختیار داشت شاید همینگونه باشد اما کادر او را جوانانی تشکیل میدادند که او کشفشان کرد، یادشان داد تا هر یک از آنان امروز، نام آشنایی در جامعه رسانهای کشور باشند. و این میسر نمیشد جز در سایه الطاف پدرانه این سید بزرگوار.   «حسین انتظامی»، «رضا مقدسی»، «جواد اردکانی»، «علیرضا سپاهی لائین»، «فرهاد جعفری»، «مهدی یمینی» و دهها نام آشنای دیگر در حوزه فرهنگ و هنر، محصولات روزنامه قدس تحت مدیریت سید جلال فیاضی هستند.

من زودتر و معلمم کمی دیرتر، از قدس جدا شدیم تا اینکه او شد مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی.  رسانهای با قدمتی بیش از 70سال. سید اینجا دیگر نیازی به تربیت کادر نداشت. او در ایرنا سرمایههای گرانقدرو حرفهای را در اختیار داشت. خبرنگارانی که کاربلد هستند و هر کدام یاد گرفتند که چشم مردم و سرباز رسانهای نظام باشند.  حضور او در ایرنا بازهم سرمنشاء بسیاری از خدمات برای نظام رسانهای کشور شد. نوسازی سیستم ارسال خبر. توجه به وضعیت معیشت همکاران و بیرون آوردن ایرنا از انفعالی که دامنگیرش شده بود.  اگرچه او مجبور شد پس از دو سال مسئولیت را واگذارد اما همین امروز هم همکاران ایرنا از سید جلال به نیکی و بزرگی یاد میکنند چرا که او اخلاق را بار دیگر در رسانه نظام زنده کرد.

در بزرگداشت مقام معلم وظیفه دانستم تا با نگاشتن این اندک، ادای دینی داشته باشم به انسانی که اسوه اخلاق در رسانه است. معلمی که هماره دوستش خواهم داشت و بر دستانش بوسه خواهم زد.

 احمد جعفری  ( سر دبیر جام جم آنلاین)