نماینده مردم مشهد و کلات در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فیاضی به لحاظ مدیریتی یکی از مدیران برجسته و توانمند استان و کشور است میگوید: او به عنوان یک رسانه نگار و چهره مطبوعاتی حرکتهای قابل ملاحظه ای برعهده داشته است که تاسیس دو نشریه قدس و شهرآرا از این نمونهاند.

 جواد آرین منش در ادامه می افزاید: خدمت در عالیترین سطح رسانهای، یعنی مسئولیت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، فیاضی را به عنوان چهره ممتاز رسانهای مطرح کرد.

آرینمنش با اشاره به خدمات فرهنگی فیاضی خاطر نشان میکند: در شرایطی که روزنامه قدس پا به عرصه گذاشت، ما در مشهد به اندازه انگشتان دست هم خبرنگار و روزنامهنگار نداشتیم. او صدها خبرنگار را تربیت کرد که امروز صاحب نظر در عرصه خبر و رسانه در استان و به خصوص مشهد هستند.

او در ادامه بیان میکند: فیاضی چهره ای فرهنگی، سیاسی و رسانهای است که از روزهای نخست پیروزی انقلاب نقش فعالی در حرکتهای انقلاب و مدیریت راه پیماییها بر عهده داشت و بعد از آن در عرصه فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ رضوی اقداماتی  انجام داد که نقش آفرینی در برگزاری کنگره بزرگ امامرضا(ع) نمونه آن  است.

او همچنین فیاضی را یک تحلیل گر سیاسی می داند و می گوید: فیاضی به خوبی مسائل داخلی و بینالمللی را رصد میکند و در عرصههای سیاسی و فرهنگی، تحلیلگر توانمند است.

آرین منش در پایان میگوید  این گونه نکوداشت ها نباید افراد را به بایگانی تاریخ بسپارد، بلکه هدف آن باید معرفی افراد زحمتکش باشد تا همچنان از نیرو و توان آنان استفاده شود.